Forside » Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling  Cityløberne’s generalforsamling afholdes hos  Anni Wredstrøm  Tirsdag den 22. marts 2022  kl. 18:00  Dagsorden:  1. Valg af dirigent  2. Aflæggelse af beretning  3. Forelæggelse af regnskab og budget  4. Behandling af indkomne forslag  5. Fastsættelse af kontingent  6. a) valg af bestyrelse I henhold til § 5  b) valg af 1-2 suppleanter  7. …

Indkaldelse til Generalforsamling 2022 Læs mere »

Generalforsamling 2022

Cityløberne’s Generalforsamling 2022 Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 22. marts 2022, hvor vi afholder generalforsamling. Indkaldelse og yderligere info bliver udsendt senere.

Scroll to Top