Forside » Indkaldelse til Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2022

 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 

Cityløberne’s generalforsamling afholdes

hos 

Anni Wredstrøm 

Tirsdag den 22. marts 2022 

kl. 18:00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning 

3. Forelæggelse af regnskab og budget 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. a) valg af bestyrelse I henhold til § 5 

b) valg af 1-2 suppleanter 

7. a) valg af 2 revisorer 

b) valg af revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Scroll to Top