Forside » Generalforsamlinger » Referat 2022

Referat
af Cityløbernes ordinære Generalforsamling
afholdt hos
Anni Wredstrøm
Tirsdag den 22. marts 2022

Fuldtalligt fremmøde
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: fravalgt
2. Aflæggelse af beretning: Se den skriftlige beretning – Kun kommetar til Skift af hjemmeside-udbyder, hvilket var for at spare penge
3. Forelæggelse af regnskab og budget :godkendt uden kommentarer
4. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent: uændret – 250 kr årligt
6. a) valg af bestyrelse I henhold til § 5: genvalg: Anni -formand, Majken – kasserer og Erika – medlem
b) valg af 1-2 suppleanter: genvalg: Karen
7. a) valg af 2 revisorer: genvalg: Gitte og Karen
b) valg af revisorsuppleant ingen
8. Eventuelt: Hverve nye medlemmer: – Erika kontakter Aktiv i København – Anni undersøger Boblberg
Træningsdage bibeholdes, men med mulighed for at ændre mandag til tirsdag (ad hoc). Hvis dette ønskes, skrives det på ”FB for medlemmer” om mandagen (gerne tidligt på dagen).
Tiltag: ”LIKE” dagens løbe-opslag, hvis du løber!!!!
Referent: Erika

Scroll to Top