Referat af
Ordinær Generalforsamling den 23. marts 2021
Generalforsamlingen blev afviklet hos formanden, Anni Wredstrøm.

Der var fem fremmødte.
Formanden bød velkommen.
Det var enighed om, at der ikke var behov for en dirigent.
Erika blev valgt som referent.

Årsberetningen
Årsberetningen, som er blevet udsendt til medlemmerne blev godkendt. Forsøget med at flytte træning fra onsdag til torsdag blev gjort permanent, da der er god tilfredshed med at der er to dage mellem træningerne
Der er syv medlemmer i klubben.

Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag

Fastsættelse af kontingent
Da der stadig er overskud på kontoen, blev det besluttet at bibeholde det årlige kontingent på DKK 250.

Budget og regnskab
Majken fremlagde regnskabet, som stadig viser et pænt overskud på kontoen. Da der hverken er så mange medlemmer og ej heller så mange udgifter løber det fortsat rundt. Dog opereres med et årligt underskud.
Website. Her er en stor stigning. Majken vil undersøge om vi kan nedjustere. Annoncering nedsættes I kommende budget, da det ikke har givet nye medlemmer.
Valg af bestyrelse
Alle er på valgt hvert år jf. vedtægterne.
Anni modtog genvalg som formand.
Majken og Erika modtog genvalg som medlemmer af bestyrelsen.
Karen accepterede at blive valgt som suppleant.

Valg af revisorer
Karen og Gitte accepterede genvalg som revisorer.

Eventuelt
Løberuter/udflugter. Der plæderes for, at vi finder nye løberuter, hvor S-tog/metro benyttes den ene vej.
Endvidere ønske om at der indlægges intervaltræning og bakketræning på nogle af løbeturene. Dette bliver et fælles ansvar, at få sat I gang.
Julefrokost – måske på Barnes igen.

Der var herefter ikke flere som ønskede ordet og generalforsamlingen blev hævet kl. 19.00 med tak for god ro og orden.

Som formand for bestyrelsen:

__________________________________
Anni Wredstrøm

Scroll to Top