Referat fra ordinære generalforsamling den 05.03.2019 kl. 18:30

i DGI Storkøbenhavns lokaler

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

a. Henrik Poulsen blev valgt til både dirigent og referent

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til

vedtægterne. Indkaldelsen var udsendt pr. mail og slået op på vores hjemmeside den 23.

februar hvilket var mere end de 3 ugers varsel vedtægterne kræver.

2) Aflæggelse af beretning

Formandens skriftlige beretning:

Atter i år vil jeg indlede årsberetningen med citatet fra vores hjemmeside. ”Hvis du er til

Motionsløb, Sightseeing, Hygge og Socialt samvær, er Cityløberne noget for dig.

Hvad er der så sket i det forløbende år.

Det mest markante var selvfølgelig vores deltagelse i Royal Run 2018 og fortræningen til

samme, men det var også blevet tid til at vi skulle markere vores 10 års jubilæum.

Den 16. april fik vi både en sjov træning som optakt til den efterfølgende reception og en skøn

reception med taler, mad og drikke.

I samarbejde med DGI fik vi stablet et projekt på bagen og med en ekstern træner (betalt af

DGI) fik vi et 16 ugers program til at kulminere 2. påskedag til Royal Run. Selv havde jeg

fornøjelsen af give ”High Five” til Kronprinsessen og de 4 børn.

Hele vejen frem til Royal Run var en sand fornøjelse. Vi var pludselig mange til vores fælles

træning, og noget af det jeg tog med mig var, hvor vigtigt det var at have et mål, som man

trænede efter. Den målrettede træning tror jeg også var med til at holde os alle skarpe på at

møde til fælles træningen.

Efter Royal Run var forårssæsonen ved at være forbi.

Som afslutning på forårssæsonen afholdte vi en traditionsrig udflugt til Geelskov den 27. maj.

Vi fik hvad vi var kommet efter – sol, hyggeligt O-løb og en rigtig god frokost til at slutte turen

af med. Klubben benyttede lejligheden til at stå for forplejningen.

I Royal Run pakken vi købte af DGI var der afsat midler til uddannelse af 2 løbetrænerer. Det

blev Tina L. og Tina Ø. Der var klar til at tage denne udfordring op. Så i efteråret fik vi lige

pludselig 2 uddannede løbetrænerer. Desværre må Tina L. trække sig, da benene foreløbig

ikke kan klare belastningen ved løb.

Vi har behov for mindst 1 løbetræner mere, men det løser sig forhåbentlig med tiden. Er der

nogen der har lyst til at prøve kræfter med dette, så har klubben midlerne.

I efteråret har vi været lidt for få aktive løbere. Faktisk har vi haft dage hvor der efter signe ikke

var fælles træning. I bestyrelsen har vi diskuteret dette. Vi kom frem til at det nok ikke kun var

vejret vi kunne skyde skylden på. En væsentlig grund tror vi skyldes, at vi i modsætning til

forårssæsonen ikke havde et egentlig mål eller program.

Nu kunne det godt lyde som om vi er gået helt i stå, men det er vi langt fra. Igen i 2018 har vi

været flittige gæster til sommerhalvårets Christianshavnermil, og det vil vi fortsætte med i

2019. Tina Ø. Har også taget sin tørn som indpisker på vores træningsdage, så selv om line

(vores betalte træner) slap taget i os, så har vi stadigvæk en rigtig god kapacitet i Tina Ø.

Det er fortsat Majken der troligt har sørget for, at klubben har kunnet komme ud på mange og

meget varierede ture. Men der har også været en god tilslutning til Christianshavnermilen i

2018, der i sommerhalvåret blev en del af vores fælles træning.

For at sprede vort budskab om at der findes en social, seriøs og hyggelig løbeklub på

Vesterbro, så har vi gennem flere måneder har fokus på vores Facebook profil.

Vi skulle nu have en Facebook side og en Facebook gruppe.

Siden er til den formelle præsentation til omverden. Altså der hvor man kan præsentere os

over for omverden, og ikke til intern kommunikation i klubben.

Gruppen er en lukket gruppe udelukkende til intern brug. Det vil sige der hvor man kan oplyse

om dagens rute, om man må melde fra eller hvad nu man har lyst til at dele med andre i

klubben.

Vi har også valgt, at tidligere medlemmer af vores gruppe, som ikke er medlem af klubben vil

blive fjernet fra vores lukkede Facebook gruppe.

Året 2018 sluttede af med gode maner. Igen i år afholdte vi vores julefrokost på restauranten

Frk. Barner. Noget tyder på at det var 5. gang vi holdt frokosten her og i år var klubben så

vært for det hele.

Aften blev også en farvel til Ellen, som nu ikke længere er vores kasserer. Ellen har nemlig

valgt at flytte til Canada for at være nærmere familien. Til Ellen er der kun at sige tak for de

mange år hun har passet på vores penge.

Majken skal også nævnes. Hun har været en fantastisk ”generalsekretær” i klubben. Hun har

sørget for at Henrik (trods hans fravær m.m.) alligevel fik lavet det han skulle. Omend nogle

gange lidt forsinket. Tak for din indsats.

I starten af vinteren fortalte Henrik bestyrelsen, at han ønskede at trække sig som formand.

Det skyldtes udelukkende personlige grunde. I løbet af vinteren fik vi i bestyrelsen snakket

meget frem og tilbage om det. Da vi ville være forberedt på at det kunne være svært at skaffe

en ny formand, så blev bestyrelsen enige om, at hvis Majken ville fortsætte som kasserer og

generalsekretær på de indre linier, så ville Henrik forsætte som formand på de ydre linier. Nu

er det ikke bestyrelsen der træffer dette valg, men generalforsamlingen. Tilbage står blot, at

den nuværende bestyrelse har sikret at der kan være en bestyrelse efter generalforsamlingen.

Hvad kan vi så forvente os af 2019?

I bestyrelsen har vi valgt at Royal Run skal være et fokus arrangement. Vores erfaring fra

fortræningen til CPH Half og Royal Run, fortæller os vigtigheden af at der er noget at træne

for. Men vi vil også tilrettelægge træningen, så de der ikke ønsker at have Royal Run eller

anden 10km løb som mål, skal føle sig tilpas i vort træningsforløb. Vores trænersituation er

desværre ikke solid nok til at vi kunne indgå i et samarbejde med DGI.

Med et solid program håber vi, at vi selv forsat synes det er sjovt, men at vi også via Facebook

for fat i nogle nye medlemmer.

Vi er allerede i gang med at prøve at promovere os via Facebook, og så håber vi at vi der er

lærenemme.

Som noget nyt har vi også valgt at flytte mandag og onsdags træningen fra kl. 17:30 til kl.

17:00.

Mit håb er, at vi i løbet af 2019 vil vokse noget, og at vores medlemmer vil synes at vi fortsat

lever op til vores mantra ”Motionsløb, Sightseeing, Hygge og Socialt samvær”

3) Forelæggelse af regnskab og budget

a. Regnskabet for 2018 blev gennemgået og godkendt.

b. Bestyrelsen fremlagte budget blev vedtaget

4) Behandling af indkomne forslag

a. Der var ikke indkommet nogen forslag

5) Fastsættelse af kontingent

a. Kontingent blev fastsat til fortsat at være 250,00 kr./år

6) Valg af bestyrelse

a. Bestyrelsen blev genvalgt.

Henrik Poulsen blev valgt til formand

Majken Clausen blev valgt til kasserer

Anni Wredstrøm blev valgt

b. Valgt som supplant

Erika Brünning blev valgt til suppleant

7) Valg af revisorer

a. Der blev genvalg til Gitte Nybo Østergaard og Karen Schultz

b. Til revisor suppleant blev Tina Østergaard valgt

8) Eventuelt

a. Intet

Som dirigent og referent Som repræsentant for bestyrelsen

Henrik Poulsen Majken Clausen

Scroll to Top