Referat fra ordinære generalforsamling den 20.03.2017 kl. 19:00 i DGI Storkøbenhavns lokaler

Dagsorden

1)    Valg af dirigent og referent a Henrik Poulsen blev valgt til både dirigent og referent

Dirigenten kunne konstatere at generdforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen var udsendt pr. mail og slået op på vores hjemmeside den 07. februar hvilket var mere end de 3 ugers varsel vedtægterne kræver.

2)    Aflæggelse af beretning

Cityløbernes årsberetning 2016

Sidste år indledte jeg årsberetningen med et citat fra vores hjemmeside. “Hvis du er til motionsløb, Sightseeing, Hygge, socialt samvær, så er City/øbeme noget for dig”. 2016 var ingen undtagelse.

I starten af 2016 var vi i bestyrelsen blevet enige om, at vi skulle prøve at gøre noget for at få nye løbere i klubben.

De sidste par år har vi haft begynderhold, men desværre er meget få blevet hængende, så med nogen betænkelighed valgte vi at sats på at starte projektet “For-træning til CPH Halvmaraton” samarbejdet med DGI.

Fra DGI havde vi fået et tilbud om at de ville hjælpe os med os med “markedsføring” og en færdig plan for for-træning til CPH Halvmaraton. Det eneste krav (ud over lidt betaling) var at vi kunne stille med minimum 2 trænere (Henrik & Anni)

Vi fik omkring 7 betalende tilmeldinger, så på den måde var det godt. Der var dog kun 5 (Henrik, Anni, Louise, Frans og Henrik M.) der stillede op til selv løbet. Efterfølgende har flere valgt at bibeholde kontakten med klubben.

Det har været tanken at vi kunne gøre det igen i år, men på grund af træner mangel, har vi fravalgt at der kommer et lignende projekt i år. Henrik er ikke helt rask, og Anni er i fuld gang med en uddannelse, så vi må vente på bedre tider.

En af de store bekymringer bestyrelsen havde i forbindelse med for-træningsholdet var, om det ville splitte klubben. I starten løb alle mandag og onsdag, men mod slutningen blev træningen til halv maratonen for intensiv (der blev også løbet om søndagen ved Spartas og CPH’s fælles træning), så træningen blev flyttet fra mandag/onsdag til tirsdag/torsdag.

Det var rigtig godt for halvmaraton benene, men ikke for klubben.

Da vi ikke er større end vi er, blev vores erfaring, at vi bør have fokus på, at træningen foregår på de samme dage, selvom man måske splitter op i forskellige hold.

I det forløbende år har det ikke været muligt at få afholdt nogle af de sædvanlige udflugter. Måske er det noget vi ikke skal prioritere så højt, men alligevel vil vi igen i år prøve at få lavet nogle udflugter med lidt løb indbygget.

Men vi har med stolthed holdt fast i julefrokost, og det er ved at blive en tradition, at det skal foregå i restauranten Frk. Barners. Mange er glade for deres platte og snaps.

Jeg håber at alle har bemærket den store ændring der skete med vores hjemmeside i starten af 2016. Majken har i 2016 været den der ikke bare var indpisker i bestyrelsen, men hun har også sørget for at vores hjemmeside fik et nyt udseende. I vore tider tales meget om integration, og Majken har sørget for at vores Facebook er blevet integreret med vores hjemmeside.

2016 var også året, hvor vi for alvor fik gang i Facebook. Det er bare en fornøjelse at se, at vi udnytter denne mulighed til at kommunikere med hinanden (mandag/onsdag).

Fremtiden

Og hvad kan vi så forvente os i 2017? Vi mangler stadigvæk nogle trænere. For tiden er det Majken, der er indpisker, og står for planlægningen af turene. Henrik kan endnu ikke påtage sig træner opgaver, men håber på at det vil ske i løbet af året. Hvis det har interesse, så vil vi meget gerne arrangere skovture, som dem vi har haft i Geels Skov, men det kræver at der er flere end bestyrelsen der deltager

3) Forelæggelse af regnskab og budget

a.     Ellen Pedersen gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt

b.    Bestyrelsen fremlagte budget blev vedtaget

4)     Behandling af indkomne forslag

a.     Der var ikke indkommet nogen forslag

5)     Fastsættelse af kontingent

a.     Kontingent blev fastsat til fortsat at være 250,00 kr./år

6)     Valg af bestyrelse

a.     Bestyrelsen blev genvalgt.

Henrik Poulsen blev valgt til Formand

Majken Clausen blev valgt til Sekretariatsbestyrer Ellen Pedersen blev valgt til kasserer

7)     Valg af revisorer

a.     Der blev genvalg til Gitte Nybo Østergaard og Karen Schultz

8)     Eventuelt

a.     Intet

Som dirigent:

Henri Poulsen

Som repræsentant for bestyrelsen: Majken Clausen

Scroll to Top